İSTANBUL
Bugün
/
ANKARA
Bugün
/
İZMİR
Bugün
/

Çiftçilik belgesi zorunluluğunu kaldıran genelgeye durdurma
Danıştay 8. ve 10. Daireleri Müşterek Heyeti, tarımsal destekleme ödemelerinde çiftçilerde ziraat odaları tarafından düzenlenen çiftçilik belgesi aranması zorunluluğunu kaldıran Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü genelgesinin yürütmesini durdurdu.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 6 Nisan 2009 tarihli genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açmıştı.
Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 8. ve 10. Daireleri Müşterek Heyeti, genelgenin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.
Müşterek Heyetin kararında, Anayasa Mahkemesi tarafından 5661 sayılı ”Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı ve Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkındaki Kanun”un, ”Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerden ayni ve nakdi yardım, avans, sübvansiyon, prim gibi tarımsal destekleme ve kredi kullanılması işlemlerinde çiftçilik belgesi aranmamasını” öngören 2. maddesi ile ”Ziraat Odaları Birliği Kanunu ile Gelir Vergisi Kanunundaki ‘çiftçi belgesi verilmesi’ yönündeki hükümleri” yürürlükten kaldıran 3. maddesini iptal ettiği anımsatıldı.
”Bu karar üzerine bir süre tekrar Ziraat Odalarından alınacak çiftçilik belgesi ibrazını zorunlu kılan idarenin, daha sonra dava konusu genelgeyle ”çiftçilerden çiftçilik belgesi istenilmesi hususunda yasal bir zorunluluk bulunmadığı” yönünde bir düzenleme yaptığı belirtilen kararda, 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda, destekleme ödemelerine esas olmak üzere çiftçilik belgesi dahil her türlü bilgi ve belgenin verileceğinin Ziraat Odalarının görevleri arasında sayıldığı ve bu yasa hükmünün halen yürürlükte bulunduğu kaydedildi.
Kararda, ”Tarımsal destekleme ödemelerinde ziraat odaları tarafından düzenlenen çiftçilik belgesinin ibrazının gerekli olduğu yönündeki Anayasa Mahkemesi iptal gerekçesi göz önüne alındığında, davalı idarece bu gerekçe göz ardı edilerek hukuka aykırı olarak çiftçilerden, destekleme ödemelerinde çiftçilik belgesi istenmesinde zorunluluk bulunmadığı yolunda düzenleme yapılmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denildi.
Davalı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, karara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.
aa

Çiftçilik belgesi zorunluluğunu kaldıran genelgeye durdurmaDanıştay 8. ve 10. Daireleri Müşterek Heyeti, tarımsal destekleme ödemelerinde çiftçilerde ziraat odaları tarafından düzenlenen çiftçilik belgesi aranması zorunluluğunu kaldıran Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü genelgesinin yürütmesini durdurdu.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 6 Nisan 2009 tarihli genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açmıştı.
Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 8. ve 10. Daireleri Müşterek Heyeti, genelgenin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.
Müşterek Heyetin kararında, Anayasa Mahkemesi tarafından 5661 sayılı ”Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı ve Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkındaki Kanun”un, ”Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerden ayni ve nakdi yardım, avans, sübvansiyon, prim gibi tarımsal destekleme ve kredi kullanılması işlemlerinde çiftçilik belgesi aranmamasını” öngören 2. maddesi ile ”Ziraat Odaları Birliği Kanunu ile Gelir Vergisi Kanunundaki ‘çiftçi belgesi verilmesi’ yönündeki hükümleri” yürürlükten kaldıran 3. maddesini iptal ettiği anımsatıldı.
”Bu karar üzerine bir süre tekrar Ziraat Odalarından alınacak çiftçilik belgesi ibrazını zorunlu kılan idarenin, daha sonra dava konusu genelgeyle ”çiftçilerden çiftçilik belgesi istenilmesi hususunda yasal bir zorunluluk bulunmadığı” yönünde bir düzenleme yaptığı belirtilen kararda, 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda, destekleme ödemelerine esas olmak üzere çiftçilik belgesi dahil her türlü bilgi ve belgenin verileceğinin Ziraat Odalarının görevleri arasında sayıldığı ve bu yasa hükmünün halen yürürlükte bulunduğu kaydedildi.
Kararda, ”Tarımsal destekleme ödemelerinde ziraat odaları tarafından düzenlenen çiftçilik belgesinin ibrazının gerekli olduğu yönündeki Anayasa Mahkemesi iptal gerekçesi göz önüne alındığında, davalı idarece bu gerekçe göz ardı edilerek hukuka aykırı olarak çiftçilerden, destekleme ödemelerinde çiftçilik belgesi istenmesinde zorunluluk bulunmadığı yolunda düzenleme yapılmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denildi.
Davalı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, karara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.

aa

YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ

Yukarı Geri Ana Sayfa